02 lipnja 2016

Hibernacija, Ubuntu 14.04

22:43 by download-HR ·
Kategorije: , ,
Hibernacija Ubuntu Linux trikovi
Hibernacija, Ubuntu 14.04:
1. Provjera dali radi:
2. sudo pm-hibernate
3. Dodati u tray ikonu:
4. sudo -i
5. cd /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/
6. gedit com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
(Ako ne radi, pokušajte promjeniti /var/lib u /etc u kodu.)

7. Ubacite i sačuvajte promjene:
[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate
ResultActive=yes


8. sudo gedit /var/lib/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/com.ubuntu.desktop.pkla
[Disable hibernate by default in upower]
[Disable hibernate by default in logind]
9. Promjenite vrijednost ResultActive=no u ResultActive=yes, sačuvajte promjene i Reboot.
---
Suspend zamjenite sa Hibernate (ako želite):
1. sudo gedit /etc/systemd/logind.conf
HandleLidSwitch=hibernate
HandleSuspendKey=hibernate
2. sudo service systemd-logind restart

0 komentara:

Objavi komentar

Popularno

Arhiva