31 svibnja 2016

Uklonite korisničko ime iz Terminala, Ubuntu 14.04

22:38 by download-HR ·
Kategorije: , ,
Uklonite korisničko ime iz Terminala Ubuntu Linux trikovi
Uklonite korisničko ime iz Terminala, Ubuntu 14.04:
1. gedit ~/.bashrc
2. Nađite: PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
3. Uklonite: \u@\h:
4. Sačuvajte promjene.
(default: /etc/skel/.bashrc)

0 komentara:

Objavi komentar

Popularno

Arhiva