18 lipnja 2010

Kako instalirati Apache 2, PHP5 i MySQL na Ubuntu 10.04

21:13 by download-HR ·
Kategorije:
Kako instalirati Apache 2:1. Otvorite Terminal i upišite:

sudo apt-get install apache2

2. Pitati će vas vašu lozinku. Upišite je i kliknite "Enter".

3. Kad završi proces instaliranja zatvorite Terminal.

4. Otvorite web preglednik i upišite sljedeći URL za test:
http://localhost/

Ako je sve u redu pisati će "It works!"
Na Ubuntu defaultni root se se nalazi u /var/www/.


Mijenjanje lokacije defaultnog root:

1. Izaberite neku lokaciju na PC koju bi željeli koristiti kao root (npr.: /home//server)

2. Upišite u Terminal:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/webserver

3. Uredite novu konfiguracijsku datoteke koristeći Gedit.

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/webserver

4. Promijenite lokaciju.

DocumentRoot /home//server/

5. Također promijenite i direktorij.

<Directory /home/<user>/server/>

6. Sačuvajte promjene. Za deaktivirati defaultnu konfiguracijsku datoteku i za aktivirati novu:

sudo a2dissite default && a2ensite webserver

7. Restartirajte Apache HTTP Server.

Kako instalirati PHP5:

1. Za instaliranje PHP5 i Apache PHP5 modula otvorite Terminal i upišite:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

2. Restartirajte Apache2

sudo /etc/init.d/apache2 reload

3. Za testiranje PHP5, kreirajte malu php datoteku phpinfo.php

sudo gedit /home//server/phpinfo.php

4. Kopirajte sljedeći kod i sačuvajte promjene:

<?php phpinfoundefined); ?>

5. Otvorite web preglednik i upišite sljedeći URL:
http://localhost/phpinfo.php

Kako instalirati MySQL:

1. Upišite u Terminalu:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

2. Tijekom instaliranja pitati će vas za kreiranje lozinke MySQL root korisnika. Ova lozinka će se koristiti za logiranje u MySQL.

3. Nakon instaliranja MySQL potrebno je konfigurirati PHP za korištenje MySQL, zato morate instalirati php5-mysql paket:

sudo apt-get install php5-mysql

4. Instalirati phpMyAdmin:

sudo apt-get install phpmyadmin

5. Tijekom instaliranja koristite sljedeće opcije:
Web server to configure automatically: Apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common?: No

6. Za pristup phpMyAdmin otvorite web preglednik i upišite sljedeći URL:
http://localhost/phpmyadmin/


0 komentara:

Objavi komentar

Popularno

Arhiva