09 rujna 2008

Uklonite virus amvo.exe Trojan.AutoRun.A

18:07 by download-HR ·
Kategorije: , ,
Ovaj virus se također širi kroz autorun u USB pen drive (AUTORUN.INF)

[AutoRun]
open=nideiect.com
;shell\open=Open(&O)
shell\open\Command=nideiect.com
shell\open\Default=1
;shell\explore=Manager(&X)
shell\explore\Command=nideiect.com


Kako virus ukloniti ručno?1. Uključite vaš USB pen drive u vaše računalo.

2. Tražite 'autorun.inf' i izbrišite ga ako ga nađete u vašoj root particiji i u USB pen drive.

3. Tražite slijedeće datoteke i uklonite ih:
xn1i9x.com
n1deiect.com
ntde1ect.com
nudeiect.com
ntdelect.com
nideiect.com
ek.com
d.com
usdeiect.com
80avp08.com
dosocom.com
xfoolavp.com
uxdeiect.com
avpo.exe
amvo.exe
kavo.exe
amvo.exe
amvo0.dll
ampo.exe
amvol.dll
xfoolavp.com


4. Otvorite registri i napravite backup registra.

5. Tražite "amvo.exe" i izbrišite sve što se odnosi na ulaznu datoteku.

6. Otvorite "MSconfig" i izbrišite startup ulaz "amvo.exe"

7. Skenirajte sa antivirusnim programom

8. Restartirajte vaše računalo.


0 komentara:

Objavi komentar

Popularno

Arhiva