20 travnja 2017

FunYahoo++, zamjena za Yahoo prpl Pidgin libpurple

FunYahoo++, zamjena za Yahoo prpl Pidgin libpurple
FunYahoo++, zamjena za Yahoo prpl Pidgin libpurple, Ubuntu Linux:
1. sudo apt-get install libpurple-dev libjson-glib-dev libglib2.0-dev git make
2. git clone https://github.com/EionRobb/funyahoo-plusplus.git && cd funyahoo-plusplus
3. make && sudo make install

17 ožujka 2017

Vidljivi Gmail video privitci u pregledniku

21:57 by download-HR · 0 komentara
Kategorije: , ,
Gmail video privitci
Mala, ali korisna promjena na Gmailu: Video privitke odsad se može gledati u pregledniku, bez downloadanja datoteke.

03 ožujka 2017

uTorrent server Ubuntu

00:30 by download-HR · 0 komentara
Kategorije: , ,
uTorrent Ubuntu 14.04
1. Potrebno je instalirati:
sudo apt-get install libssl0.9.8:i386

2. Skinite uTorrent paket:
32-bit
wget http://download-new.utorrent.com/endpoint/utserver/os/linux-i386-ubuntu-13-04/track/beta/ -O utserver.tar.gz
64-bit
wget http://download-new.utorrent.com/endpoint/utserver/os/linux-x64-ubuntu-13-04/track/beta/ -O utserver.tar.gz

3. Premjestite skinuti tar.gz direktorij u /opt direktorij:
sudo tar -zxvf utserver.tar.gz -C /opt/

4. Dajte odgovarajuću dozvolu za uTorrent server:
sudo chmod 777 /opt/utorrent-server-alpha-v3_3/

5. Povezivanje uTorrent servera sa /user/bin direktorijem:
sudo ln -s /opt/utorrent-server-alpha-v3_3/utserver /usr/bin/utserver

6. Pokrenite uTorrent server:
utserver -settingspath /opt/utorrent-server-alpha-v3_3/ &

7. Logirajte se na: http://localhost:8080/gui/

8. Upišite korisničko ime admin a lozinku ostavite praznu i kliknite na "OK".

9. Kreirajte prečac sa naredbom i spajate se na: http://localhost:8080/gui/
utserver -settingspath /opt/utorrent-server-alpha-v3_3/ &

02 ožujka 2017

Ubuntu: Korištenje više Skype korisničkih računa odjednom

16:28 by download-HR · 0 komentara
Kategorije: , , ,
Korištenje više Skype korisničkih računa odjednom Ubuntu
Zadana putanja je: ~/.Skype

Definiranjem alternativne putanje u Terminalu možete dobiti drugu Skype instancu ~/.Skype_instance2 s novim skupom vrijednosti:
skype --dbpath=~/.Skype_instance2

Naredbe za prečace:
- Skype 1: skype %u
- Skype 2: skype --dbpath=~/.Skype_instance2

01 ožujka 2017

Ubuntu: Za administrativne lozinke pomoću sudo

00:00 by download-HR · 0 komentara
Kategorije: , ,
Za administrativne lozinke pomoću sudo Terminal Ubuntu
Za administrativne lozinke pomoću sudo:

1. sudo visudo
2. Nađite: %sudo ALL=(ALL) ALL
3. Promjenite u: %sudo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
4. Sačuvajte promjene i izlaz.

Popularno

Arhiva